הזיקית
 
 
   
 
 
  עמוד הבית
|
כנסו-כנסו
|
אודות
|
צרו קשר
 
 
בית הספר לתקשורת
 
 
 
 
 
 
חיפוש:
 
 
חפש
 
חיפוש מתקדם>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מגזין "הזיקית" – תנאי שימוש


א. כללי

 

ברוכים הבאים לאתר "הזיקית" (להלן: "המגזין" או "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי המסלול האקדמי המכללה למנהל חברה לתועלת הציבור בע"מ, מרחוב יצחק רבין 7 בראשל"צ (להלן: "מפעילת האתר"). בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות ל : magazine@hazikit.co.il . השימוש במגזין ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה. בכל מקום בו מפורטת אחריות מפעילת האתר, הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחם או בשמם. מטעמי נוחות האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

ב. תוכן המגזין

 

תוכן המגזין והמידע המובא בו נערכים על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי האתר. הנכם רשאים להשתמש בתכנים של המגזין למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים מתוך המגזין בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי, ללא קבלת הרשאה. המסלול האקדמי המכללה למנהל לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהמגזין ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור או בכל דרך אחרת.

 

מפעילת האתר אינה מתחייבת לכך שכל הקישורים ('לינקים'), הנמצאים או ימצאו במגזין יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר האינטרנט הנכון או לאתר פעיל כלשהו. מפעילת האתר רשאית לסלק מהמגזין קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצאו במגזין קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר מלא, מהימן, עדכני או אמין. המידע והתכנים באתרים אליהם מוליכים הקישורים מהמגזין אינם מתפרסמים על ידי המגזין ו/או מפעילת האתר או מי מטעמם. יתכן שתמצאו שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים שהם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה שולטת במידע המתפרסם באתרים אלה ולא מפקחת עליהם.

 

הקישורים לאתרים החיצוניים המופיעים במגזין אינם מעידים בהכרח על טיבם או על חשיבותם של אתרים חיצוניים אלו, והם נבחרו על פי שיקול דעתם הסובייקטיבי של עורכי האתר. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש במידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיעו באמצעות המגזין.

 

ג. תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום במגזין

 

במגזין מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת תגובות לכתבות ולטורים (טוק-בקים), מכתבים למערכת, פוסטים ותמונות במדור תוכן גולשים שנקרא "כנסו-כנסו" ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך. מסירת תכנים לפרסום במגזין אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

 

המסלול האקדמי המכללה למנהל מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית מפעילת האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מפעילת האתר או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום במגזין, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם במגזין את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים(Vandals), ישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי המגזין בפרט; כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

 

מפעילת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים במגזין, במשתמשיו, במפעילת האתר או במי מטעמה. בנוסף, מפעילת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים במגזין. החליטה מפעילת האתר לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

התכנים שתמסור לפרסום במגזין יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במגזין או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. התכנים אינם מתפרסים מטעם מפעילת האתר, ולכן היא אינה אחראית לכל תוצאה שתגרם מהשימוש בהם או מההסתמכות עליהם. זכור תמיד, כי תכנים אלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

 

ד. קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במגזין - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינם של מפעילת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.

 

שמם של מפעילת האתר, שם המתחם (Domain Name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ככל שמופיעים או יופיעו באתר הינם קניינם של מפעילת האתר בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש. במגזין ייתכן ויתפרסמו תכנים המתפרסמים על פי הרשאה של צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה למפעילת האתר להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות בתכנים אלה.

 

במסירת מידע המיועד לפרסום במגזין, אתם מאשרים בעצם מסירתו לפרסום, שאתם בעלי כל הזכויות בו וכי הנכם רשאים למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום אתם מקנים למפעילת האתר רישיון כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן - להשתמש במידע זה במגזין , לפי שיקול דעתה, וללא תמורה כספית.

 

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצוינים בתוכו ("קישור עמוק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את המגזין בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת ממפעילת האתר מראש ובכתב.

 

ה. שינוים באתר והפסקת השירות

 

מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקף וזמינות השירותים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ללא הודעה מוקדמת מראש. לא תהיה לך כל טענה תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מפעילת האתר רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים כולם או מקצתם.

 

ו. אחריות מפעילת האתר

 

השירותים והמידע במגזין ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונותיו של האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ו/או המידע המתפרסם בו. השימוש במגזין ייעשה על אחריותכם המלאה. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו במגזין הינה באחריותך המלאה בלבד. מפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים ומהשימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. אם החלטתה להסתמך על תכנים שפורסמו באתר או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

 

מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים והכול בחומרה, בתוכנה בקווי ובמערכות התקשורת.

 

ז. שיפוי

 

הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום במגזין וכתוצאה מקישורים שביצע למגזין.

 

ח. דין ומקום שיפוט

 

על השימוש במגזין יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש במגזין הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

 

 

 

הגולש ו/או המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו למגזין מהווה הסכמה לכל האמור לעיל ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך. 

 
 
 
powered by 
  המערכת
 
 
הזיקית בפייסבוק
 
 
בית הספר לתקשורת
 
 
רדיו קול הקמפוס
 
 
תנאי שימוש
 
כל הזכויות שמורות ©